De laatste jaren is er steeds meer informatie naar buiten gekomen omtrent het klimaat en de huidige klimaatverandering. Het moge duidelijk zijn dat mensen een enorme impact hebben op het klimaat. Het is u wellicht bekend dat autorijden en slechte woningisolatie schadelijk zijn voor het milieu, maar dat is niet alles! In deze blogpost leggen we u meer uit over de impact die huizen hebben op het klimaat.

Wat is de klimaatverandering?

De klimaatverandering draait allemaal om broeikasgassen. Deze broeikasgassen (bijvoorbeeld CO2 of methaan) worden door allerlei processen uitgestoten, denk hierbij aan transport, het bewerken van materialen en de uitstoot van de agrarische sector. De broeikasgassen zorgen ervoor dat er minder warmte de aarde verlaat, de warmte van de zon wordt als het ware langer vastgehouden. Dit verhoogt de temperatuur op aarde, wat desastreuze gevolgen kan hebben.

CO2-uitstoot huishoudens

Vrijwel iedereen zorgt voor CO2-uitstoot, of men nu wil of niet. Uit onderzoek van Milieu Centraal is gebleken dat een gemiddeld huishouden in Nederland op jaarlijkse basis zo’n 23.000 kilo CO2 uitstoot. Dat is een enorm aantal! Deze uitstoot is onderverdeeld in voeding, vervoer, energieverbruik, kleding, vrije tijd en studie en woning & inrichting. De eerste drie categorieën zijn u wellicht bekend, maar hoe zit het met de laatste drie?

Oorzaken van co2 uitstoot per huishouden

Effect huizen op klimaat: energie

De grootste uitstoot van huizen komt door het (overmatig) gebruik van energie. Er wordt enorm veel energie opgewekt, voor het verwarmen van onze huizen maar ook door onze elektrische apparaten zoals de wasmachine, verlichting en computers. Het verwarmen van huizen is echter de grootste post. Het (na)isoleren van uw woning kan de uitstoot al flink doen dalen. Ook innovaties zoals zonnepanelen en warmtepompen kunnen uw behoefte naar energie flink doen afnemen.

Effect huizen op klimaat: woning & inrichting

Het realiseren van woningen en bijbehorende inrichting vraagt ook veel van het klimaat. Zo worden er om huizen te bouwen vrijwel alleen maar natuurlijke materialen gebruikt (hout, steen, water enzovoorts). Dit heeft een behoorlijk grote impact op de status van de bossen en de kwaliteit van het beschikbare water. Ook het verwerken van deze materialen tot bruikbare materialen zorgt voor CO2 uitstoot van machines, bedrijfshallen en het transport.

Wat kunt u doen?

Wist u dat u de levensduur van de materialen in uw woning flink kunt verlengen door preventief en planmatig onderhoud uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan de kozijnen, goed onderhoud zorgt ervoor dat de levensduur met wel vijf jaar verlengd kan worden. Goed (na-)isoleren vermindert uw behoefte aan energie enorm. Lekkages voorkomen zorgt ervoor dat u minder natuurlijke materialen nodig heeft om het te herstellen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Bent u bezig met het klimaat en de huidige klimaatverandering? Voert u preventief en planmatig onderhoud uit om de behoefte aan natuurlijke materialen te verminderen? Laat het ons weten!