Woonderhoud is voor eigenaren van huizen bestemd die het onderhoud van hun woning op een preventieve en planmatige manier willen onderhouden. Naast eigenaren van huizen, kunnen ook onderhoudsbedrijven zich aanmelden om onderhoudsplannen van die huiseigenaren te beheren. Dit is de toekomst van het onderhoud van woningen!