Collectief inkopen

Samen sta je sterker dan alleen! Een inmiddels al eeuwenoud begrip over de hele wereld is in de huidige tijd extra belangrijk. Door steeds meer nieuwe tools is het voor steeds meer zaken mogelijk om de krachten te bundelen. Woonderhoud heeft hier ook op ingespeeld middels een optie tot collectieve inkoop. Deze optie maakt het mogelijk om buurtgenoten te vinden die hetzelfde onderhoud gepland hebben staan.

Deze buurtgenoten kunnen eenvoudig worden uitgenodigd tot een gezamenlijke inkoop. Degene die de uitnodiging verstuurd wordt gezien als de 'hoofdboeker.' De hoofdboeker bepaalt wanneer er genoeg mensen deelnemen en het onderhoudsbedrijf benaderd wordt. Het onderhoudsbedrijf of meerdere onderhoudsbedrijven ontvangen een e-mail met alle gegevens van de deelnemers. Alle deelnemers hebben de uitnodiging geaccepteerd, staan dus open voor een collectieve inkoop. Het is aan het onderhoudsbedrijf om voor iedereen een passend voorstel te maken.

image image image

Wie kunnen benaderd worden

In de onderhoudsplanning staat per taak hoeveel opties er voor een collectieve inkoop zijn. Om een uitnodiging te versturen of uitnodigingen te kunnen ontvangen dient de "Collectief inkopen" functie aan te staan. Deze functie kan uit- en aangezet worden in het profiel (te bereiken via het menu -> voor- & achternaam). Voorwaarde voor een collectieve inkoop is dat het onderhoud in dezelfde periode gepland moet staan en nog niet uitgevoerd is.

Buurtgenoten die geen lid zijn

Zijn er personen in uw buurt die nog geen lid zijn van Woonderhoud, maar wel willen deelnemen aan een collectieve inkoop? Dan kunnen zij eenvoudig uitgenodigd worden per SMS of e-mail. Het onderhoud van de persoon in kwestie dient dan wel in dezelfde maand plaats te vinden. Dit kan eventueel gewijzigd worden in het onderhoudstaken scherm.