Meerjarenplanning

Aan de hand van de aangezette onderhoudstaken wordt automatisch een onderhoudsplanning voor meerdere jaren opgesteld. De onderhoudstaken worden op logische wijze verdeeld over het jaar.

De planning is opgedeeld in twee categoriƫn, namelijk achterstallig onderhoud en toekomstig onderhoud. De onderhoudstaken die als achterstallig onderhoud worden aangewezen vereisen directe aandacht. Achterstallig onderhoud kan namelijk leiden tot hoge reparatiekosten en dient daarom zo snel mogelijk aangepakt te worden. De planning werkt met diverse kleuren. Een groene kleur betekent geen directe aandacht vereist. Een blauwe kleur betekent dat er binnenkort onderhoud gepleegd dient te worden. De rode kleur geeft aan dat er direct onderhoud gepleegd dient te worden.

image

Uitstellen van onderhoudstaken

Indien een onderhoudstaak als achterstallig wordt weergegeven, is het mogelijk om de taak uit te stellen naar een later moment. Vanuit de onderhoudsplanning kan men dit doen door met de tegel naar links te schuiven (iOS) of lang ingedrukt te houden (Android). Er zijn twee uitstelopties mogelijk: (1) drie uur uitstellen, (2) uitstellen tot komend weekend.