Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Woonderhoud en haar partners.

1.0      Aanstelling

1.1       Woonderhoud verleent middels dit document de partner het recht zichzelf in de markt te profileren als Woonderhoud partner en als dusdanig Woonderhoud en haar producten te vertegenwoordigen in de markt.
1.2       De aanstelling is een non-exclusieve aanstelling.
1.3       Aan deze aanstelling zijn abonnementskosten verbonden. De eerste drie onderhoudsplannen die bevestigd zijn door partner, zijn gratis met als doel het platform te leren kennen. Indien er meer dan drie bevestigde onderhoudsplannen zijn, worden er abonnementsgelden in rekening gebracht.

2.0      Voorwaarden als partner

2.1       Indien de partner zich onrechtmatig negatief uitlaat over Woonderhoud of de aan haar gelieerde partners is Woonderhoud gerechtigd per onmiddellijk de samenwerking te beëindigen zonder enige restitutie van abonnementskosten.
2.2       Indien Woonderhoud meerdere klachten over de partner ontvangt als gevolg van de kwaliteit van het geleverde werk van de partner is Woonderhoud gerechtigd per onmiddellijk de samenwerking te beëindigen zonder restitutie van abonnementskosten.
2.3       Indien de partner een verzoek ontvangt van een gebruiker van de Woonderhoud applicatie dient de partner zo spoedig mogelijk, niet later dan 5 werkdagen, contact op te nemen met de woningeigenaar. Mocht de partner dit nalaten en er wordt na een waarschuwing geen verbetering gezien staat Woonderhoud in haar recht om per onmiddellijk de samenwerking te beëindigen zonder restitutie van abonnementskosten.

3.0      Verlegde aansprakelijkheid

3.1       Partner is te allen tijde verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door haar geleverde diensten. In het geval van een claim, conflict of schades zal partner middels de ondertekening van deze overeenkomst de aansprakelijkheid aanvaarden en Woonderhoud vrijwaren.