Een gevel kan ernstige gebreken vertonen zoals slechte voegen, mosvorming, vochtdoorslag of scheuren. Het niet onderhouden van de gevel kan een negatieve invloed hebben op de waarde van het huis. Bovendien zorgt het voor een slordige en onverzorgde uitstraling van het huis. De gevel is immers bepalend in de uitstraling van een woning.

Gevolgen achterstallig onderhoud

De gevel bepaalt het aanzicht van een woning en is tegelijkertijd het schild van de woning. Achterstallig onderhoud zorgt voor een onverzorgde uitstraling en maakt het huis kwetsbaar voor ernstige schades zoals lekkages. Daarom is het belangrijk dat dit schild de juiste functionaliteit behoud.  Door weersinvloeden kan deze functionaliteit verminderen. Water kan zich in de voegen nestelen waardoor de kleur van de voegen veranderd. Ook kunnen de voegen naar verloop van tijd gaan brokkelen en scheuren. Dit kan leiden tot lekkages, schimmels, doorslaande muren en het verlies van warmte.

Preventief onderhoud

Gevelonderhoud dient met zorg te worden uitgevoerd, een verkeerde uitvoering kan een averechtse werking hebben. Door het regelmatig schoonmaken van de gevel voorkom je dat er vuil in de voegen blijft staan en dus dat de voegen brokkelig worden. Indien de voegen van jouw woning brokkelig zijn, dienen deze uitgehakt te worden en opnieuw gevoegd te worden, dit wordt ook wel een gevelrestauratie genoemd.

Een onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan voorkom je achterstallig onderhoud en blijf je prettig wonen in je huis. De gevel dient idealiter eens per vier jaar gereinigd te worden. Mocht de gevel ernstig vervuild zijn kan er ook een restauratie plaatsvinden. De gevel wordt dan in zijn geheel opnieuw gevoegd. Met een onderhoudsplan ontvang je automatisch herinneringen wanneer het ideale moment is om de gevel te reinigen of restaureren. Je kunt via het onderhoudsplan in contact komen met lokale vakmannen of buurtgenoten om het onderhoud gezamenlijk in te kopen.

Maak onderhoudsplan