Onderhoud betekent het in een aanvaardbare conditie houden van woningen. Een woning heeft te maken met een geleidelijke afname van functionaliteit, onder andere door weersomstandigheden, slijtage en veroudering. Onderhoud is noodzakelijk om de kwaliteit en het comfort van de woning te waarborgen.

Reactief onderhoud

De meeste woningeigenaren voeren reactief onderhoud uit. In het geval van reactief onderhoud wordt er, zoals de naam al zegt, gereageerd op schade. Het nadeel van reactief onderhoud is dat er altijd al schade is. Schade dient hersteld te worden en brengt kosten met zich mee. Daarbij wordt het onderdeel naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zo als het origineel.

Proactief onderhoud

Proactief onderhoud daarentegen is het plegen van onderhoud ter voorkoming van schades of defecten. Proactief onderhoud onderscheidt zich in twee verschillende disciplines: preventief en planmatig onderhoud. Bij preventief onderhoud gaat men actief op zoek naar eerste signalen van defecten in woningen. Deze kunnen dan tijdig voorkomen worden. Bij deze vorm van onderhoud wordt schade tot een minimum beperkt en zullen reparatiekosten nauwelijks voorkomen. Het is echter een kunst om tijdig defecten op te sporen, veel mensen hebben hier moeite mee. Planmatig onderhoud houdt in dat er een gestructureerde planning opgesteld wordt om preventief onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld via een onderhoudsplatform als Woonderhoud.

De voordelen van proactief onderhoud

Preventief onderhoud leidt voor de eigenaar van een gebouw tot een lagere onderhoudslast met op langere termijn lagere kosten. Ook is er een hogere voorspelbaarheid van “defecten” die kunnen optreden in een huis. Preventief onderhoud zorgt voor een betrouwbaarder, veiliger, duurzamer en bruikbaarder huis. Met het oog op een verkoop van een woning voorkomt het verborgen gebreken, die na de verkoop voor hoge kosten kunnen zorgen.

Uw woning in topconditie

  • Schade voorkomen is beter dan achteraf herstellen.

  • Preventief onderhoud verhoogt het wooncomfort en de veiligheid.

  • Een goed onderhouden woning is vele malen meer waard.

  • Een onderhoudsplan brengt structuur en inzicht in jouw woning.

  • Een goed onderhouden woning verkoopt vele malen sneller.

Start met proactief onderhoud

Maak gratis een account aan op Woonderhoud

Voor zowel huiseigenaren als vakmannen bieden wij een digitale oplossing, maak een gratis account en ontdek het zelf!

Het Woonderhoud platform

Meer weten over Woonderhoud? Voor huiseigenaren of vakmannen