Preventief onderhoud: waarom is dat belangrijk?

Onderhoud betekent het in een aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van woningen. Een woning heeft te maken met een geleidelijke afname van functionaliteit, onder andere door weersomstandigheden, slijtage en veroudering. Onderhoud is noodzakelijk om de kwaliteit van de woning en het wooncomfort te waarborgen.

Proactief of reactief onderhoud

De meeste woningeigenaren voeren reactief onderhoud uit. In het geval van reactief onderhoud wordt er, zoals de naam al zegt, gereageerd op schade. Het nadeel van reactief onderhoud is dat er altijd al schade is. Schade dient hersteld te worden en brengt kosten met zich mee. Daarbij wordt het onderdeel naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zo als het origineel. Proactief onderhoud daarentegen is het plegen van onderhoud ter voorkoming van schades of defecten. Onder proactief onderhoud vallen verschillende types, die ook samen toegepast kunnen worden. De meest voorkomende zijn preventief en planmatig onderhoud. Bij preventief onderhoud gaat men actief op zoek naar eerste signalen van defecten in woningen. Deze kunnen dan tijdig voorkomen worden. Bij deze vorm van onderhoud wordt schade tot een minimum beperkt en zullen reparatiekosten nauwelijks voorkomen. Het is echter een kunst om tijdig defecten op te sporen, veel mensen hebben hier moeite mee.

Waarom kiezen voor preventief onderhoud

Preventief onderhoud leidt voor de eigenaar van een gebouw tot een lagere onderhoudslast met op langere termijn lagere kosten. Ook is er een hogere voorspelbaarheid van "defecten" die kunnen optreden in een huis. Preventief onderhoud zorgt voor een betrouwbaarder, veiliger, duurzamer en bruikbaarder huis. Met het oog op een verkoop van een woning voorkomt het verborgen gebreken, die na de verkoop voor hoge kosten kunnen zorgen.

Preventief onderhoud met een onderhoudsplan

Om goed onderhoud te plegen is het bijhouden van een onderhoudsplan aangeraden. Hierdoor heb je een duidelijk overzicht en hoef je enkel de planning in de gaten te houden. Een onderhoudsplan opstellen kan volledig gratis bij Woonderhoud. Hiervoor hebben we een speciale app ontwikkeld.

De app is eenvoudig te installeren op een mobiele telefoon. Je hoeft enkel aan te geven welk onderhoud voor jouw woning van toepassing is en de planning wordt automatisch opgesteld. Wanneer het onderhoud aanstaande is ontvang je op je telefoon en per e-mail een herinnering. Als je een vakman voor het onderhoud hebt ontvangt deze ook een herinnering. Per onderhoudstaak kun je in contact komen met lokale vakmannen of buurtgenoten. De vakmannen kunnen je bijstaan of het onderhoud voor je uitvoeren. Met buurtgenoten kun je het onderhoud gezamenlijk inkopen tegen lagere prijzen.


Start direct met een onderhoudsplan voor jouw huis

 
 

Een fractie van de voordelen van onze app

85%

Financieel


Hogere verkoopwaarde door beter onderhoud & onderhoudshistorie

78%

Relationeel


Betere relatie met de vakman door structurele bezoeken

93%

Reparaties


Minder reparaties & onvoorziene kosten door onderhoud

Download app