In landen als Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Finland is jaarlijks schoorsteen vegen verplicht. In Nederland wordt het schoorsteen vegen slechts aangeraden. De brandverzekering stelt echter steeds vaker eisen rondom het tijdig schoonmaken van schoorstenen. In veel gevallen dient de woningeigenaar aan te kunnen tonen dat de schoorsteen tijdig geveegd is.

Gevolgen achterstallig onderhoud

De brandverzekering stelt niet voor niets eisen aan het tijdig vegen van de schoorsteen. Een vervuilde schoorsteen kan namelijk leiden tot schoorsteenbranden. Het niet vegen van het schoorsteenkanaal kan dus tot gevaarlijke situaties leiden. Je moet altijd kunnen aantonen dat het kanaal tijdig geveegd is. Naast schoorsteenbranden is er ook een gevaar voor koolmonoxide en kunnen er roetdeeltjes terug de woning in komen.

Preventief onderhoud

Slechts 40 procent van de schoorstenen in Nederland wordt periodiek geveegd. Tel daarbij op dat er jaarlijks zo'n 2000 kleine en grote schoorsteenbranden zijn, en je zult beseffen dat schoorsteen vegen enorm belangrijk is. De oorzaken van een vervuilde schoorsteen kan zijn een onjuiste constructie, onjuiste afmeting van het rookkanaal of een verkeerd stookgedrag. Een schoorsteenveger kan hier uitsluitsel over geven. Je kunt een schoorsteen zelf vegen, je dient dan echter wel foto's te maken voor de verzekering.

Een onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan voorkom je achterstallig onderhoud en blijf je prettig wonen in je huis. Eens per jaar dient het schoorsteenkanaal geveegd te worden. Met een onderhoudsplan ontvang je automatisch herinneringen wanneer het ideale moment is om de schoorsteen te vegen. Je kunt via het onderhoudsplan in contact komen met lokale vakmannen of buurtgenoten om het onderhoud gezamenlijk in te kopen.

Maak onderhoudsplan