Een ventilatiesysteem is een afzuigsysteem dat door de gehele woning lucht afvoert uit huis. Sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties. Het ventilatiesysteem wordt dus gezien als een belangrijk mechanisme in de woning, en dat is niet voor niets. Om gezond en comfortabel te leven heeft een mens 20 kubieke meter verse lucht per uur nodig. Bij oude woningen zijn er vaak nog kieren en gaten die verse lucht aantrekken, bij nieuwere woningen daarentegen is er vaak sprake van een slechte luchtkwaliteit zonder ventilatiesysteem.

Gevolgen achterstallig onderhoud

Het is aangeraden om eenmaal per twee jaar de motor van het ventilatiesysteem te controleren. Na vier jaar dient het systeem als geheel onderhouden te worden. Indien dit niet gebeurd zal de levensduur van het systeem drastisch verlaagd worden. Ook in het geval van een ventilatiesysteem geld, de reparatiekosten zijn vele malen hoger dan periodiek onderhoud. Een vervuild ventilatiesysteem kan geen 100% verse lucht meer aanvoeren, waardoor het schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Preventief onderhoud

Een vereiste voor het aanvoeren van frisse lucht is dat het ventilatiesysteem niet vervuild raakt. Hiervoor dien je zelf preventief onderhoud te plegen, namelijk het schoonmaken van ventilatieroosters. Op deze manier verminder je de kans dat het ventilatiesysteem vervuild raakt. Het is aangeraden om het onderhoud aan de motor en het algehele systeem uit te besteden aan een onderhoudsspecialist. Ook het schoonmaken van de afvoerbuizen kun je het beste door een specialist laten doen.

Een onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan voorkom je achterstallig onderhoud en blijf je prettig wonen in je huis. Het ventilatiesysteem dient eens per twee jaar gereinigd en gecontroleerd te worden. Met een onderhoudsplan ontvang je automatisch herinneringen wanneer het ideale moment is om het ventilatiesysteem te onderhouden. Je kunt via het onderhoudsplan in contact komen met lokale vakmannen of buurtgenoten om het onderhoud gezamenlijk in te kopen.

Maak onderhoudsplan