Net als de rest van je woning en tuin, heeft ook de vijver onderhoud nodig. Je wil natuurlijk dat de vissen en planten in de vijver in leven blijven, dat doe je door middel van periodiek onderhoud te plegen zodat de waterkwaliteit op peil blijft. Het niet onderhouden van de vijver leidt tot een groene poel die schadelijk is voor het leven in de vijver.

Gevolgen achterstallig onderhoud

Indien je geen vijveronderhoud uitvoert, zal de kwaliteit van het water drastisch verlaagd worden. Dit heeft op zijn beurt weer effect op de planten, het leven in de vijver en algen. Het niet juist onderhouden verandert de vijver in een stinkende groene poel. Een deel van de vissen zal dit niet overleven. Ook kunnen sommige vijverplanten hier niet tegen. Om een mooie heldere vijver te hebben en houden, dient de waterkwaliteit periodiek gecontroleerd te worden.

Preventief onderhoud

Er zijn twee seizoenen waarin er actief naar de vijver gekeken dient te worden, het voorjaar en het najaar. In het voorjaar is het onderhoud er met name op gericht op de planten en het tegengaan van algen. Tevens kunnen vijverplanten gesnoeid worden. Het onderhoud in het najaar is het belangrijkste, om verzuring van het water te voorkomen dient hij grondig schoongemaakt te worden. Dit betreft voornamelijk het verwijderen van slib en afgestorven plantdelen.

Een onderhoudsplan

Met een onderhoudsplan voorkom je achterstallig onderhoud en blijf je prettig wonen in je huis. De vijver dient ieder jaar onderhouden te worden. Met een onderhoudsplan ontvang je automatisch herinneringen wanneer het ideale moment is om de vijver te onderhouden. Je kunt via het onderhoudsplan in contact komen met lokale vakmannen of buurtgenoten om het onderhoud gezamenlijk in te kopen.

Maak onderhoudsplan